การแจ้งเตือน

หลังจากปรับปรุงสาขา (Annex) แล้ว เราได้เปิดให้บริการใหม่ในวันที่

เราเปิดให้บริการสาขา ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.
สาขาใหม่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 100 ท่าน
เหมาร้านปรึกษาเรา
ขอให้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขกับร้านใหม่ที่มีการมีการปรับปรุงแล้ว
ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน

จอง